پرمی گیرم تا کاظمین حاج محمد رضا طاهری شهادت امام جواد

حاج محمد رضا طاهری

 گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) حاج محمد رضا طاهری

  پرمی گیرم تا کاظمین

 روبروی باب المراد

 یا می رم مشهد و میگم تسلیت یا اباالجواد

  مداحی شهادت امام جواد حاج محمد رضا طاهری

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده