Learn HTML with NeoPersia.org

شکایت از شماره پلاک ماشین

یک نت ـ در صورت شکایت فروشنده ماشین و عدم همکاری وی برای فک پلاک خودرو چکار کنم؟
در صورت شکایت فروشنده ماشین و عدم همکاری وی برای فک پلاک خودرو چکار کنم؟

یک نت ـ سوال: اینچانب یکدستگاه خودرو پژو را در پارکینگ  خریده ام مالک خودرو شکایت روی پلاک گذاشته جهت فک پلاک خودرو ولی دوسال هست حاضر به برداشتن شگایت یا همکاری جهت فک پلاک وترخیص خودرو صورت نمیدهد طلبب هم ندارد راهکار چیست ایا میتوانم ادعای خسارت این دوسال از ایشان بدلیل عدم همکاری نمایم

 

 پاسخ:

با سلام

میتوانید از طریق دادگاه ایشان را به انجام امور مربوطه الزام نمایید...خسارت عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد.

با احترام
مهناز نوروزیان
وکیل پایه یک دادگستری

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎