Learn HTML with NeoPersia.org

شکایت بابت تاخیر در تحویل خودرو

یک نت ـ تاثیر افزایش قیمت خودرو و نحوه شکایت در صورت عدم ارسال دعوتنامه پیش فروش خودرو در موعد مقرر به چه صورت است؟
تاثیر افزایش قیمت خودرو و نحوه شکایت در صورت عدم ارسال دعوتنامه پیش فروش خودرو در موعد مقرر به چه صورت است؟

یک نت ـ سوال: من یک ثبت نام پیش فروش عادی با موعد تحویل مهر ماه داشته ام که با گذشت دو ماه از موعد تحویل هنوز هیچ خبری از دعوتنامه نیست با توجه به این شرایط دو سوال داشتم

۱.اگر افزایش قیمت داشته باشد( بعد از دوماه) آیا ثبت نتم من هم شامل این مورد میشود
۲. شکایتم را به چه نهادی ببرم
با تشکر

پاسخ: اینکه افزایش قیمت در مورد شما هم اعمال خواهد شد یا نه بستگی به قرارداد پیش فروش تنظیمی دارد و اینکه شرکت خودروساز با چه تفسیری از مفاد قرارداداین افزایش قیمت را اعمال خواهد کرد.

سمیه پوریحیی وکیل پایه یک دادگستری

با احترام

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎