Learn HTML with NeoPersia.org

ترخیص خودرو تصادفی از پارکینگ

یک نت ـ در صورت عدم پیگیری شاکی تصادف جرحی برای ترخیص خودرو از پارکینگ چکار کنم؟
در صورت عدم پیگیری شاکی تصادف جرحی برای ترخیص خودرو از پارکینگ چکار کنم؟

یک نت ـ سوال: با کسی تصادف کردم در حالی که هیچ صدمه ای ندیده است به طوری که حتی آمبولانس به خاطر عدم بروز مشکل ایشان را به بیمارستان هم منتقل نکرد و طرف رفته شکایت کرده حالا ماشین من رو بردن پارکینگ و شاکی هم دنبال شکایت خود نمیرود و من میخواهم که ماشین خودم را از پارکینگ بیرون بیاورم.
چگونه میتوانم اینکار را انجام دهم؛ آیا میتوانم بجای خودرو سند ملکی بگذارم.
کلا روند ادامه پرونده در صورت عدم مراجعه شاکی چیست؟
متشکرم.

 

پاسخ:

درود بر شما

در سوانح منجر به جرح خودرو به پارکینگ منتقل میشود و درصورت اعلام رضایت مصدوم دستور ترخیص خودرو صادر می شود . اما اگر رضایت ندهد تا زمان اعلام شکایت خودرو توقیف می ماند . اگر شخص از شما شکایت کرد بازپرس جهت تکمیل پرونده با قبول بیمه نامه معتبر بعنوان وثیقه امکان ازادی و ترخیص خودرو را فراهم مبنماید . شما با درخواست از بازپرس میتوانید دستور ترخیص را اخذ و جهت ازاد سازی به نیروی انتظامی مراجعه کنید

با احترام

Hadi.alavi

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎