هم گفت تیغ ذکر تو را از سرت گذشت محمود کریمی ۲۱ رمضان ۹۸

هم گفت تیغ ذکر تو را از سرت گذشت هم گفت زهر یاعلی از پیکرت گذشت محمود کریمی,شهادت حضرت علی,شهادت حضرت علی محمود کریمی,مداحی محمود کریمی,مداحی جدید محمود کریمی,محمود کریمی رمضان ۹۸,مداحی رمضان محمود کریمی,محرم ۹۸ محمود کریمی,محمود کریمی محرم ۹۸,مداحی جدید کریمی
محمود کریمی

مداحی جدید حاج محمود کریمی ظهر بیست و یک ماه رمضان هیات رایة العباس(ع) تهران یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

 

 

 

هم گفت تیغ ذکر تو را از سرت گذشت

هم گفت زهر یاعلی از پیکرت گذشت

تیغ از میان گیسوی بر روی شانه ات

از آن صفوف تنگ به تن لشکرت گذشت

از بین ابروان تو رد شد شکاف تیغ

از مرزهای آن دو عدد خنجرت گذشت

تاریخ شد دو بخش به قبل و پس از علی

وقتی که تیغ موی کنان از سرت گذشت

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎