سقط جنین کردم شدیدا عذاب وجدان گرفتم

یک نت ـ سقط جنين داشتم الان از لحظه ي اول تا اين لحظه عذاب وجدان و پشيماني شديد دارم ..به طوري که هيچ لحظه ايي از يادم نميرود.
عذاب وجدان

یک نت ـ من سقط جنين داشتم الان از لحظه ي اول تا اين لحظه عذاب وجدان و پشيماني شديد دارم ..به طوري که هيچ لحظه ايي از يادم نميرود..خواستم ببينم توبه بر کاري که کردم از عقوبت گناهم کم ميکند و اينکه اگر صاحب فرزندي جديد شوم ميتوانم کمي از بار گناه سرکشي ام‌را کم کنم يا نه؟

پاسخ:

گاهي انسان خطايي را مرتکب مي‌شود که احساس گناه بعدش بسيار آزاردهنده خواهد بود. شرايطي که الان تجربه مي‌کنيد، بسيار ناراحت کننده و عذاب‌آور است و طبيعي است که دوران سختي را تجربه مي‌کنيد. سؤال شما چندوجهي است و از طرفي کارشناسان احکام بايد پاسخ دهند تا  وظيفه و تکليف‌تان را در جهت توبه و همچنين دادن ديه که در شرع به آن پرداخته شده بدانيد.  از همين رو پيشنهاد ما اين است که سؤال‌تان را از جهت شرعي آن از کارشناسان احکام بپرسيد و يا با شماره گيري 096400 از طريق تماس تلفني پيگير حکم شرعي آن شويد. از طرفي هم سؤال‌تان مربوط به شرايط  روحي شکننده و سختي است که در حال حاضر تجربه مي‌کنيد و به نوعي دنبال راه چاره‌اي براي خروج از اين وضعيت هستيد. بر همين اساس بهتر بود اشاره مي‌کرديد که چند وقت است از اين موضوع مي‌گذرد و آيا نشانه‌هايي همچون تغيير در مدت زمان خواب‌تان و نوع آن، تغيير در اشتها، همچنين بي علاقگي به زندگي، غم شديد و گريه هاي ناگهاني و نشانه هايي از اين دست را هم داريد؟

. به هر حال بهتر است شما به اين مسأله باور داشته باشيد که هر انساني در طول مدت زندگي‌اش ممکن است خطا، اشتباه و گناه کند. از همين رو هم خداوند راه توبه را باز گذاشته که اگر بنده‌اي از بندگانش گناهي کرد، راه برگشت و دنبال کردن مسير صحيح را داشته باشد. وقتي به آيات قرآن مي‌نگريم، يکي از پرتکرارترين آيات، آيات مربوط به توبه‌پذير بودن خداوند و مقام بالاي توبه کننده مي‌باشد. ضمن اينکه خداوند يکي از صفاتش، صادق الوعد بودن است يعني وعده‌هاش راست است و هرچه را وعده داده، عمل خواهد کرد. اينکه شرايط توبه چيست، به گروه اخلاق مربوط مي‌شود که بهتر از سؤال را جداگانه از آنها هم بپرسيد، اما بهتر است بدانيد که توبه به جاري کردن بر زبان و همچنين توبه عملي و پشيماني قلبي و انجام دادن آن چيزهايي است که خداوند در مسير توبه به گردن بندگان خويش گذاشته است. به عنوان نمونه اگر در مسير توبه، خداوند ديه‌اي را لحاظ کرده، آن را توجه کرده و انجام دهد.

. با اين حال بايد بدانيد که احساس گناه يک شمشير دولبه است. يعني يک طرف آن مي تواند انگيزه براي قدم گذاشتن در مسير توبه ايجاد کند  و انگيزه ساز باشد، که اين لبه خوب آن است. اما لبه ديگر آن تنها نقش مخرب و نااميدکننده دارد. اگر پذيرفتيم که انسان ممکن است خطا کند و طبيعتا غير از معصومين «عليهم السلام» کسي نيست که خطايي نداشته باشد، شما هم خطايي کرده  ايد که بايد بر اساس گزاره هاي دين، آن را جبران کنيد. اين جبران هم مطابق با وعده الهي امکان پذير است. همان وعده اي که بارها در معجز? آسماني از آن سخن گفته شده است. بله، سخن از توبه و انابه است. توبه و انابه اي که به معني برگشت است. پس به جاي احساس گناه افراطي که مي تواند محصولي به نام نااميدي و افکار مزاحم را به همراه داشته باشد، به رحمانيت خدا فکر کنيد و بدانيد خداوند توبه اي را که واقعي باشد و علاوه بر ناراحتي، پشيماني زباني، قلبي و عملي،  تصميم بر عدم تکرار  را هم به همراه داشته باشد، مي پذيرد.

. اما نکته مهم در حال حاضر، پذيرش واقعيت است. به اين معنا که اين اتفاق رخ داده است و شما قدرت برگشت به گذشته و تغيير را نداريد. اما قدرت اين را داريد که تغيير در شرايط کنوني‌تان را به وجو بياوريد. در حقيقت شما در يک دو راهي قرار داريد، که از يک طرف در گذشته بمانيد و خود را مقصر بدانيد و در اين موضوع خود را در يک بن بست بدانيد. اين حالت پيامدش همين احساسات کنوني‌تان و افکارمخرب  و ... است. اما راه ديگر اين است که گذشته را تمام شده بدانيد و ضمن توبه کردن تصميمات جديدي براي زندگي بگيريد و از گذشته درس بگيريد. پس به نظر مي رسد منطقي اين باشد که از احساسي عمل کرده اجتناب کرده و ضمن حفظ خونسردي، به خود فرصت دهيد تا خوبي‌هايتان را به رخ زمانه بکشيد. به هر حال اينکه شما احساس ندامت مي کنيد از عملي که انجام داده ايد، مي تواند نشان? مثبتي براي تغيير باشد. اما بايد بدانيد آن چه که ندامت شما را تبديل به يک فرصت مي کند، اقدام و حرکت شما براي تغيير است. احساس گناه اگر چه به معناي بيداري وجدان و نفس سرزنشگر انسان و مطلوب است، اما احساس افراطي به هيچ وجه مطلوب خدا و دين نيست، بلکه احساس گناه فزاينده در راستاي وسوسه هاي شيطاني است. براي فرزند آوري مجدد هم بهتر است نه از روي احساساتي شدن، بلکه با آمادگي اين کار را بکنيد. اصل اين کار به هبچ وجه مشکلي ندارد، اما هر چقدر ذهن‌تان آماده تر و روانتان آسوده تر باشد، فرزندآوري بهتري تجربه خواهيد کرد. هر چند جاي سؤال است که اساسا اگر اين امکان برايتان وجود داشته براي فرزندآوري که الان به فکر آن هستيد، پس دليل سقط جنين‌تان چه بوده است؟!

. سعي کنيد افکار منفي را از خود دور کنيد و آنها را با افکار صحيح جايگزين کنيد؛ به خوبي هاي خود و نقاط مثبت خود بيشتر فکر کرده و از سرزنش و توبيخ خود اجتناب کنيد. از همين رو بايد افکار تحقير کننده را از خود دور کنيد.

. برنامه ريزي منظم براي زندگي؛ براي زندگي خود برنامه ريزي جامعي داشته باشيد، که در برگيرنده ساعاتي براي تحصيل يا اشتغال، کارهاي شخصي، تفريحات سالم، عبادت، استراحت و غيره باشد. برنامه تان را بر روي برگه نوشته و آن را به دقت مورد اجرا قرار دهيد و به هر گونه پيشرفت و موفقيت خود پاداش دهيد. پس ورزش، برنامه هاي تفريحي، مشارکت هاي اجتماعي و ... را در دستور کارتان قرار دهيد.

. داشتن سرگرمي؛ سرگرمي هاي علمي و هنري داشته باشيد و ساعاتي از روز را به کارهاي مورد علاقه خود سپري کنيد.

. شرکت در جمع و مباحث جمعي؛ سعي کنيد بيشتر در جمع باشيد. البته جمعي که شما را تاييد کند نه اينکه طرد يا تحقير کند.

. تقويت ايمان و انجام عبادات: عامل زيربنايي احساس و رفتار انسان ايمان به خداست. با ايمان به خداست که مي توان سخت ترين کارها را انجام داد و از آن لذت برد. بنابراين راهکار لذت بردن از زندگي تقويت ايمان است.

افزودن یک دیدگاه جدید