آيا گوشی بعد از ازدواج وسيله شخصی محسوب میشود؟

یک نت ـ زندگي مشترك به معني به شراكت گذاشتن همه چيز با همسرمان است، اما در اين بين نمي‌توان انكار كرد كه هر انساني مستقل از ديگران است، همان‌طور كه كودك از والدينش يا حتي خواهر يا برادر دو قلويش مستقل است.
گوشی

یک نت ـ ظاهرا شما سؤالتان پيرامون بعضي از امور شخصي در زندگي مشترک  و به صورت خاص گوشي است. هر انساني در هر مقام، موقعيت، جنسيت و نسبتي داراي يک حريم خصوصي است که خودش آن را تعريف مي‌کند؛ يعني براي ديگران مشخص مي‌کند که تا کجا اجازه دارند در حريم او وارد شوند.

زندگي مشترك به معني به شراكت گذاشتن همه چيز با همسرمان است، اما در اين بين نمي‌توان انكار كرد كه هر انساني مستقل از ديگران است، همان‌طور كه كودك از والدينش يا حتي خواهر يا برادر دو قلويش مستقل است. اين استقلال به معني آن است كه هر يك از ما به‌تنهايي براي خود قلمرويي داريم كه مخصوص خود ماست؛ مثل افكاري كه در ذهنمان مي‌پرورانيم و اهداف شخصي‌مان و مجموعه رفتاري كه از شخصيت ما سر مي‌زند و تمام چيزهايي كه ما را به خودمان مي‌شناساند، در واقع خود واقعي ما كه مستقل از تمام جهان اطراف ماست.

البته بايد در نظر داشته باشيد که در زندگي مشترک اصل اوليه اعتماد دوطرف هست و اساسا هر چيزي که مانع اين اعتماد هست بايد مديريت شود. بعضي افراد مي پندارند که بعد از ازدواج، حريم خصوصي زن و شوهر صفر مي‌شود و آن ها نبايد هيچ ناگفته‌اي بين خود داشته باشند. طبيعي است که هيچ کسي به اندازه همسر به انسان نزديک نيست.

اين بدان معناست که شعاع حريم خصوصي بين زن و شوهر در کمترين حد خواهد بود؛ اما هيچ گاه به صفر نخواهد رسيد. هر فردي بايد بپذيرد که طرف مقابل هم انسان است و هر انساني به فضا و حريم خصوصي نياز دارد. انتظار اين که همسرتان همه چيز را به شما بگويد و هيچ رازي  نداشته باشد، بي مورد است. بايد قبول کرد فرد مقابل مي‌تواند موضوعات يا وسايل شخصي، مانند کيف، گوشي تلفن همراه و...  داشته باشد.

پس طبيعي است که زن و شوهر در حالت عادي بعضي مسائل را در گوشي مانند تماس ها و پيامکهايي   مانند پيامهاي شخصي خانوادگي  و بعضي از همکاران را داشته باشد که صلاح نباشد طرف مقابلش آنها را ببيند. اما واقعيت اين هست که معني سخن اين نيست که پنهان کاري در اين امور توسط هر يک از دوطرف بيشتر شود تا جايي که سوءظن و بدگماني افزايش پيدا کند. در هر صورت اصل اوليه اعتماد است. از همين رو سعي‌تا بر اين باشد که کارهايي مانند رفتارهاي حساسيت برانگيز همچون پنهان کاري‌هاي زياد، رمز گذاشتن و اين امور را کمتر کنيد و حتي الامکان اعتماد طرف مقابل را به دست بياوريد.

در واقع حريم خصوصي، فضا، محدوده و حيطه شخصي و محرمانه‌اي است که مديريت و مسئوليت آن به خود فرد مربوط مي‌شود و ديگران حق مداخله و اعمال نفوذ در آن را ندارند. بسياري از افراد چون به اين مهم توجه ندارند در روابط اجتماعي به خصوص روابط زناشويي دچار مشکل مي‌شوند. وجود حريم خصوصي در هر ارتباطي الزامي است و ضرورت رعايت اين مهم، بين زوجين هم از  اهميت بسياري برخوردار است؛ البته بايد متذکر شويم که در روابط هم مالکيت بسيار مهم است، به اين معنا که اگر در رابطه خود با ديگران حد و مرزها را بشناسيم، مي توانيم درک کنيم چه کسي مالک کدام احساس، نگرش و رفتار است. به طور خاص در رابطه اي مانند ازدواج لازم است هر کدام از زوجين حريم خودش را تشخيص دهد و مطابق آن رفتار کند. رعايت حد و مرز در چنين  رابطه‌اي، مساوات برقرار کرده و رابطه دو نفر را متوازن مي‌کند.

البته انگيزه اين سؤال از طرف شما براي مخفي است. از همين رو نمي‌توانيم راهنمايي دقيقي را خدمتتان ارائه کنيم. پس براي راهنمايي گرفتن دقيق مي‌توانيد با شماره گيري 096400 از طريق گفت و گو با کارشناسان مشاور مرکز ملي پيگير حل موضوع باشيد.

افزودن یک دیدگاه جدید