شوهرم با زن برادرم رابطه تلفنی دارند

یک نت ـ متوجه رابطه تلفني شوهرم بازن برادرم شدم واينکه رابطه شان خيلي به ضررمن وروح من وزندگيم شد. با اينکه خيلي عاشق رفت وآمد بابرادرم و وابسته به ايشون بودم لذاتصميم گرفتم قطع رابطه کنم
خیانت

یک نت ـ من متوجه رابطه تلفني شوهرم بازن برادرم شدم واينکه رابطه شان خيلي به ضررمن وروح من وزندگيم شد. با اينکه خيلي عاشق رفت وآمد بابرادرم و وابسته به ايشون بودم لذاتصميم گرفتم قطع رابطه کنم خيلي حس وحال بدي پيداکردم وافکار بد روي من خيلي اثر گذاشته لطف کنيد راهنماييم کنيد. زن برادرم سخن چينه درمورد رفت وآمد خانوادگيمون هم راهنماييم کنيد. باتوجه به اينکه وقتي برخورد شوهرم بازن برادرم آزارم ميده وازطرفي خيلي آسيب پذيرشدم روحم جريحه دارشده ازطرفي هم خيلي دلم ميخواست اينطورنبود و با هم رفت وآمد درست داشتيم.

پاسخ:

مي دانيم که احساس بدي داريد و از شرايط موجود رنج مي بريد. به شما حق مي دهيم حساس شويد. ولکن نمي دانيم تا چه حد از اين قضيه مطمئن هستيد. شايد واقعا رابطه بين آنها نباشد و شما بيش از حد حساس شده باشيد.

حتي اگر با هم صحبت هم مي کنند ممکن موضوع آنطور که شما فکر مي کنيد نباشد يا رابطه سطحي و در حد صبحت باشد ولي شما تصورات بغرنجي از آن داشته باشيد و اين تصور حال شما را خيلي خراب کرده باشد.

اولا آرامش تان را حفظ کنيد. اگر شرايط خيلي حاد نيست و نمي داند شما اطلاع داريد سعي کنيد تغافل کنيد. نشان دهيد که به او شکل داريد و انتظارتان از او اين نيست ولي اشاره به موضوع نکنيد و به او فرصت بدهيد که اين کار را ترک کند.

اگر بعد مدتي اين کار را ترک نکرد، با او در اين مورد صحبت کنيد. سعي کنيد بر سر اثبات موضوع با هم بحث کنيد بلکه اگر انکار کرد بگوييد من هم دعا مي کنم که اشتباه کرده باشم و اگر بفهمم اشتباه کرده ام از تو معذرت خواهي هم مي کنم ولي الان احساس خيلي بدي دارم و خواهش مي کنم بخاطر بهتر شدن اوضاع برخي نکات را رعايت کن مثلا رابطه مان با آنها براي مدتي را کمتر کنيم.

افزودن یک دیدگاه جدید