کجایید ای قهرمانان دفاع از حرم سید رضا نریمانی ۱۳ دی ۹۷

کجایید ای قهرمانان دفاع از حرم کجایید ای لاله های پرپر صحرای غم سید رضا نریمانی,مداحی سید رضا نریمانی,مداحی جدید سید رضا نریمانی,دانلود مداحی سید رضا نریمانی,شور سید رضا نریمانی,نوحه سید رضا نریمانی,نوحه جدید سید رضا نریمانی,گلچین سید رضا نریمانی
سید رضا نریمانی

مداحی جدید سید رضا نریمانی مراسم هفتگی ۱۳ دی ۱۳۹۷

 

 

 

کجایید ای قهرمانان دفاع از حرم

کجایید ای لاله های پرپر صحرای غم

کجایید ای حافظان احتزاز این علم

کجایید ای لاله های پرپر صحرای غم

کجایید ای جان فدایان سبک بال ولایت

کجایید ای لاله های پرپر صحرای غم

کجایید ای رهروان از ولایت تا شهادت

کجایید ای راویان قصه سرخ شجاعت

کجایید ای مایه هایی آبروی شهر و میهت

کجایید ای اسوه های پاک از دنیا بریدن

کجایید ای لحظه های ناب تا جنت پریدن

خسته ام از رنگ و ریا

آی شهدا آی شهدا

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎