Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org

همسرم مرا پیش فامیل و بچه هایم مسخره می کند

یک نت ـ همسرم مرا پیش همه و بچه هایم مسخره می کند متاسفانه خيلي بدزبان،خيلي بددل ومغروراست.
تمسخر همسر

یک نت ـ همسرم مرا پیش همه و بچه هایم مسخره می کند متاسفانه خيلي بدزبان،خيلي بددل ومغروراست.

من بايد چه  کنم کارم شده گريه وزاري و کتک زدن بچه هام چون زورم به اون نميرسه واعصابم خورد میشه و سر بچه هام خالی می کنم!!

بسيار متأسفيم که درگير چنين احساسات آزاردهنده، پرفشار و سختي هستيد. قطعا شرايط بسيار دشواري را تجربه مي‌کنيد و اميدواريم با صبر و حوصله بتوانيد بر اين شرايط فائق آييد.

در مورد بدخلقي و کتک زدن ايشان لازم است با او برخورد جدي داشته باشيد تا اين عادت بد را ترک کند. ايشان حق ندارد شما را آزار دهد و کتک بزند. متأسفانه شما چون مظلوم هستيد و حامي اي نداريد، هر بدي اي که همسرتان روا مي کند را تحمل مي کنيد و حرفي نمي زنيد. در حالي که نبايد اينگونه باشد و بايد براي تغيير همسرتان تلاش لازم را بنماييد. در اين شرايط فرزندانتان نيز به احترامي به شما را آموخته و بدرفتاري مي کنند. 

براي يک بار با رفتار جرأتمندانه به ايشان بگوييد که از اين نوع برخورد او ناراضي هستيد و قصد شکايت و پيگيري قضايي را داريد. حتي اگر يکبار هم به دادگاه شکايت کنيد حق ديه در کتک خوردن براي شما محفوظ است ولي اين فرد همه ي عقده هاي رواني خود را بر سر شما خالي مي کند. پس سعي کنيد تحت هيچ شرايطي اين اجازه را ندهيد. حتي اگر شما را تهديد به نخريدن لباس يا ندادن نفقه کرد باز هم دادگاه حق را به شما مي دهد.

در مورد نحوه برخورد شما با بددهني و فحاشي همسرتان به مواردي اشاره مي گردد كه شايسته است در نوع تعامل با همسرتان مدّ نظر قرار دهيد:

۱- به طور كلّي گفتني است كه گرچه حق دفاع براي همه كس در چنين شرايطي محفوظ است؛ ولي دفاع منحصر در مقابله به مثل و خشمگين شدن در مقابل چنين افرادي نيست، بلكه با حفظ آرامش و فرو بردن خشم نيز مي ‏توان از خويش دفاع كرد؛ لذا از شما انتظار مي­رود كه در گام اوّل طبق آموزه­هاي قرآن مجيد كه يكي از اوصاف پرهيزكاران را«والكاظمين الغيظ»[۱] مي‏داند و اين صفت را مقيد به قيد و وصفي نكرده است (يعني در هر حال اين صفت، پسنديده و قابل تحسين است)، عمل نماييد؛ 

زيرا اين تصوّر باطلي است كه گمان نماييد با خشمگين شدن در مقابل چنين فردي و مقابله به مثل مي توان او را اصلاح كرد؛ زيرا نه تنها چنين عكس العملي به اصلاح فرد مقابل نمي انجامد، بلكه باعث تنبيه و مجازات وي نيز نشده و حتّي باعث نمي گردد خودتان نيز تخليه شويد.

۲- در گام بعد و براي تغيير و اصلاح رفتار همسرتان سعي نماييد علّت بددهني ايشان نسبت به خود را بيابيد. براي اينكار مواقعي را كه وي دچار چنين رفتاري شده ليست نموده و بكاويد. مطمئن باشيد با اين كار كمك شايان توجّهي به حل مسأله خواهيد نمود؛ زيرا از يك سو هم به علّت رفتار وي پي خواهيد برد هم اينكه متوجّه مي گرديد چه رفتار و عكس العملي از سوي شما باعث تشديد يا كاهش رفتار نامطلوب وي خواهد شد. 

به عنوان مثال ممكن است به اين نتيجه برسيد كه وقتي از  خانواده تان نظير برادر و يا پدر خود در مقابل همسرتان تعريف مي کنيد وي حسّاس شده و در عكس العملي شديد و فقط براي ابراز ناراحتي خود دهان به الفاظ ناشايست مي گشايد. مسلّم است در چنين مواردي شايسته است از تعريف مردان ديگر در مقابل او جداً خودداري كنيد.

۳- تا جايي كه در توانتان است، از درگيري لفظي با وي اجتناب كنيد.

۴- هرگز مقابله به مثل ننموده و بددهني هاي وي را جواب ندهيد.

۵- در هر حال سعي كنيد متانت خود را در كلام و رفتار حفظ نموده و عفّت كلام را در مقابل وي كاملاً رعايت كنيد.

۶- در مواقع بددهني وي سكوت كنيد، اما اگر با سكوت شما بيشتر عصبي شده و بددهني مي كند، سكوت نكرده، بلكه با او به آرامي و مؤدبانه صحبت نماييد.

۷- در مواقعي كه با همديگر خيلي خوب هستيد با آرامش و زبان خوش به او بگوييد كه جنبه هاي بسيار مثبتي دارد و حيف است كه حرف هاي بد از دهانش خارج شود.
۸- احاديثي از معصومين درباره بددهني و حرف  هاي زشت براي او به شيوه مستقيم و غيرمستقيم بيان كنيد.

۹- در صورت امكان با افرادي كه از نظر اخلاقي و شخصيّتي در سطح مطلوبي هستند رفت و آمد داشته باشيد تا به مرور زمان اخلاق و رفتارشان در همسرتان مؤثّر افتد.
۱۰- همسرتان را متقاعد کنيد که حتما جلسه ي حضوري نزد مشاور داشته باشيد و او را نزد روانشناس ببريد تا حالات او تغيير يابد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎