بعد ازدواج خانوادم همش سرزنشم می کنند

یک نت ـ چند ساله با همسرم ازدواج کردم خانوادم مخالف بودن ديگه بعدعقد خوب بودن اما ا زوقتي ازدواج کردم دور شدم هروقت زنگ ميزنم ياميرم پيششون همش سرزنش ميکنن سردم ميکنن اززندگي ديگه ازحرفاشون خسته شدم شما بگين من بايدچه کنم بااين وضعيت
مخالفت

یک نت ـ  چند ساله با همسرم ازدواج کردم خانوادم مخالف بودن ديگه بعد عقد خوب بودن اما از وقتي ازدواج کردم دورشدم هر وقت زنگ ميزنم ياميرم پيششون همش سرزنش ميکنن سردم ميکنن از زندگي ديگه ازحرفاشون خسته شدم شما بگين من بايدچه کنم بااين وضعيت؟

پاسخ:

 خوشحاليم که در خدمت شما هستيم. شما توضيح زيادي راجع به خودتان و شرايط تان نداده ايد. اولا نگفته ايد که مرد هستيد يا زن؟

خانواده تان چرا مخالف ازدواج شما بوده اند؟ چرا وقتي به منزل شان مي رويد شما را سرزنش مي کنند؟ چه انتظاري از شما دارند که براورده نمي شود؟ خواسته اصلي آنها چيست؟ به احتمال زياد آنها از امري ناراحت اند وگرنه هيچ پدر و مادري دوست ندارند فرزندشان آرامش نداشته باشد.

توصيه مي کنيم بيشتر به منزل آنها برويد. شايد آنها انتظار دارند که بيشتر به منزل شان برويد. وقتي صحبت از همسرتان مي کنند يا شما را سرزنش مي کنند با آنها بحث نکنيد و وارد اين صحبت ها نشويد. بگوييد من دوست ندارم راجع به اين حرف ها بحث کنم و صحبت ديگري را شروع کنيد. سعي کنيد ناراحت نشويد و موضوع صحبت را عوض کنيد اگر چند بار اين تکنيک را بکار ببريد آنها ياد مي گيرند که ديگر اين کار را نکنند.

سعي کنيد انتظارات خانواده از خودتان را بشناسيد و آنها را تا حدي که مي توانيد براورده کنيد.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎