خواستگاری دارم که قبلا ازدواج کرده است

یک نت ـ چند وقتي است يک نفر به خواستگاري من مياد يک بار ازدواج کرده به دليلي که خودش ميدونه طلاقش داده وبعد از اون حدود بيست پنج سال معتاد ب ود،ه الان به قول خودشون ترک کرده کارگره ساده ايم است حالا به نظر شما ميتونم به اين ادم اعتماد کرد که ديگه دنبال مواد وگذشته اش نرود لطفا مرا راهنمايي کنيد
ازدواج

یک نت ـ چند وقتي است يک نفر به خواستگاري من مياد يک بار ازدواج کرده به دليلي که خودش ميدونه طلاقش داده وبعد از اون حدود بيست پنج سال معتاد ب ود،ه الان به قول خودشون ترک کرده کارگره ساده ايم است حالا به نظر شما ميتونم به اين ادم اعتماد کرد که ديگه دنبال مواد وگذشته اش نرود لطفا مرا راهنمايي کنيد.

اينکه براي انتخاب همسر به دنبال مشورت و انتخاب راه درست هستيد، امري قابل تحسين برانگيز است. چرا که ازدواج امري مهم و سرنوشت ساز است و نمي توان به ازدواج به چشم يک امر قابل آزمون و خطا نگاه کرد. البته بايد توجه داشته باشيد که سؤال شما بسيار کلي و ناقص است.  زيرا به سن خود و طرف مقابل، وضعيت خانوادگي خودتان و طرف مقابل، ديگر ملاکها و ويژگي هاي او، سابقه تأهل شما، ابهام درباره علل طلاق طرف مقابل، نوع اعتياد ايشان که به چه موادي بوده، و مقدار اطمينانتان از ترک اعتيادايشان و موضوعات و مسائل ديگر اشاره اي نکرده ايد. از همين رو  بهتر است با شماره گيري ۰۹۶۴۰ و از طريق گفت و گو با کارشناسان مشاور مرکز ملي، پيگير حل مشکل‌تان و رفع ترديدهايتان شويد.

در عين حال توجه داشته باشيد که با اين ابهامات شما هم قطعا نبايد تن به اين ازدواج دهيد، زيرا مي تواند ريسک زيادي داشته باشد. براي ازدواج موفق، بايد بين زن و مرد تناسب در ملاکهاي مختلف از جمله ملاکهاي اعتقادي، مذهبي، اخلاقي، شخصيتي، خانوادگي، علائق، ارزشها، سن، تحصيلات و ... داشته باشند. همچنين زن و مرد بايد آمادگي هاي پيش از ازدواج همچون بلوغ جنسي، اقتصادي، اجتماعي، معيشتي  و همچنين غير از آمادگي بايد سلامت جسم و روح داشته باشند.

اگر طرف مقابل‌تان ملاکهاي اصلي را تأمين مي‌کند، يعني ملاکهايي که ما از آنها به خط قرمزها ياد مي‌کنيم را دارا هست، مي توانيد اقدامات بعدي براي آشنايي در جهت ازدواج را دنبال کنيد. بايد ضمن طي کردن جلسات خواستگاري و پرسيدن سؤالات خواستگاري در جهت کشف معيارها و ملاکهاي مد نظرتان، مشاوره پيش از ازدواج برويد و موازي با آن تحقيقات خودتان را انجام داده و گسترش دهيد.

از جمله تحقيقاتي که حتما بايد انجام دهيد، کشف علل جدايي اين آقا از همسرش.  نبايد به گونه اي باشد که بگوييد به هر دليلي که خودش ميدونه. چون اين سخن شما به هيچ وجه، قابل توجيه نيست. يعني مي توانيد در بين تحقيقات‌تان و براي جمع بندي صحيح خانواده کسي که اين آقا از ايشان جدا شده و يا خود شخص را در معرض تحقيقات خودتان قرار دهيد. همچنين بايد اقدامات اطمينان ساز ترک اعتياد را براي مدت مشخص و و از طريق مشاوره گيري تلفني ۰۹۶۲۸ دنبال کنيد.

بايد توجه داشته باشيد که به راحتي نمي توانيد تن به ازدواج دهيد. به خصوص در مورد فردي که با چنين ابهاماتي در موردش روبه رو هستيد. از همين رو بايد اقدمات مذکور و اقدامات اطمينان ساز را به صورت کامل دنبال کنيد. در هر صورت با اين توضيحات شما و به صرف اين اطلاعات،  نمي توانيد اقدام به ازدواج کنيد، زيرا با ريسک زيادي همراه است. ضمن اينکه سن اين آقا بايد زياد باشد که تازه پس از جدايي به مدت ۲۵ سال اعتياد داشته و الان پس از ترک آمده به خواستگاري شما؟!!!

کتابهاي زير را هم براي انتخاب همسر مناسب، مطالعه نماييد:

- مطلع مهر، تاليف دکتر بانکي‌پورفرد، انتشارات حديث راه عشق

- آموزش پيش از ازدواج، تاليف آقاي مهدي ميرمحمدصادقي، انتشارات به‌نشر

- سوالات خواستگاري : مباني انتخاب همسر و چگونگي شناخت خواستگار، تأليف آقاي مسلم رادمنش، انتشارات رسانه تخصصي

آرزوي موفقيت و خوشبختي براي شما

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎