با دختر بچه های بيش فعال چگونه رفتار کنيم؟

یک نت ـ نشانه ها: بي دقتي، عدم تمرکز، عدم حفظ توجه در تکاليف،گم کردن لوازم و تکاليف، مثل اسباب بازي يا مداد، محرک ها، حواس فرد را پرت مي کنند.
بيش فعال

یک نت ـ در مورد بيش فعالي بايد بگوييد که بيش فعالي نشانه هايي دارد و بايد ابتدا نشانه ها احراز شوند و اين نشانه ها به مدت شش ماه ادامه يابند.

نشانه ها: بي دقتي، عدم تمرکز، عدم حفظ توجه در تکاليف،گم کردن لوازم و تکاليف، مثل اسباب بازي يا مداد، محرک ها، حواس فرد را پرت مي کنند. فرد در فعاليت روزمره فراموشکار است. جنب و جوش دائم، صحبت بيش از اندازه، پاسخ دادن قبل پايان سوال و در صف بودن براي او سخت است.

البته گاهي نشانه هاي بي توجهي وجود دارد و نشانه هاي بيش فعالي/تکانشگري وجود ندارد.

 نوجوانان مبتلا مشکلات رفتاري، تحصيلي، ميان فردي دارند ناپخته عمل مي کنند، با والدين دچار تعارض اند، مهارت اجتماعي کم و فعاليت هاي مخاطره آميز دارند.  

درمان

درمان اختلال كم توجهي/ بيش فعالي:

۱- دارو درماني: درمان دارويي خط اول درمان بيش فعالي محسوب ميشود. و در دارو درماني، داروهاي محرك براي درمان بيشترين استفاده را دارند. زيرا مشخص شده اثر بخشي بالايي دارند و عموما عوارض خفيف قابل تحملي ايجاد ميكنند. دو مورد از رايج ترين داروهاي مورد استفاده در درمان كودكان، دكستروآمفتامين( كه مورد مصرف كودكان۳ ساله و بالاتر) و ريتالين( كه مورد مصرف كودكان ۶ ساله و بالاتر) است.

تحقيقات ثابت كرده ريتالين در سه چهارم همه كودكان مبتلا به اين اختلال بسيار موثر بوده است و عوارض جانبي معدودي دارد. ريتالين دارويي كوتاه اثر است كه عموما در ساعات مدرسه مورد استفاده قرار ميگيرد تا كودك مبتلا بتواند در كلاس درس باقي بماند و به تكاليف خود توجه كند.

در كودكاني كه داراي سابقه تيك هاي حركتي هستند اين دارو با احتياط مصرف شود.

در برخي موارد ممكن است اين دارو باعث تشديد اختلال تيك شود. مطالعه اي كه اخيرا انجام شد نشان داد كه حدود۷۵ درصد كودكان بيش فعال تحت درمان با ريتالين در زمينه توجه در كلاس و در سنجش هاي كارايي تحصيلي بهبود قابل ملاحظه اي نشان داده اند.دكستروآمفتامين و تركيب ملح آمفتامين/ دكستروآمفتامين معمولا در رديف دوم درمان دارويي محسوب ميشوند و هنگامي بكار ميروند كه ريتالين موثر نبوده است.

۲- مداخلات رواني اجتماعي: مصرف دارو به تنهايي ، غالبا نميتواند نيازهاي جامع درماني كودكان مبتلا به اين اختلال را برآورده سازد و فقط يك جنبه از برنامه چندوجهي درمان اين اختلال محسوب ميگردد.

گروههاي مهارتهاي اجتماعي ، آموزش والدين كودكان دچار بيش فعالي و مداخلات رفتاري در مدرسه و خانه اغلب در درمان اين كودكان موثر است. اساس اكثر آموزش هاي والدين كمك به ايجاد مداخلات رفتاري قابل استفاده همراه با تقويت مثبت است كه هم رفتارهاي تحصيلي و هم رفتارهاي اجتماعي را هدف قرار ميدهد.

گروه درماني با هدف اصلاح مهارت هاي اجتماعي و افزايش عزت نفس و حس موفقيت در كودكان مبتلايي كه در زمينه هاي گروهي بخصوص در مدرسه دچار مشكلات كاركردي زيادي هستند ميتواند بساير مفيد باشد. اصلاح اين مهارت ها در مرکز مشاوره ممکن خواهد شد.

موفق باشيد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎