درمان وسواس فکری چيست؟

یک نت ـ وسواس فكري به فكرهاي ثابت و تصاوير ذهني اشاره دارد كه به دفعات مكرر ذهن آگاه فرد را، خودسرانه، مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار مي دهند.
وسواس فکری

یک نت ـ  اي کاش توضيحات دقيق تري در مورد مشکلتان مي فرموديد در اين صورت بهتر مي توانستيم ياري تان نماييم. با اين حال راهکارهايي را تقديم مي کنيم و اميدواريم با عمل به آنها بهبود يابيد.

وسواس فكري به فكرهاي ثابت و تصاوير ذهني اشاره دارد كه به دفعات مكرر ذهن آگاه فرد را، خودسرانه، مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار مي دهند. وقتي فرد گرفتار فكر وسواسي مي شود مي كوشد در برابر آن مقاومت كند و آن را از خود دور سازد. اما اگر موفق به پرهيز از آن شود باز هم به فاصله كوتاهي گرفتار آن مي شود.

وسواس فكري به فكرهاي ثابت و تصاوير ذهني اشاره دارد كه به دفعات مكرر ذهن آگاه فرد را، خودسرانه، مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار مي دهند. وقتي فرد گرفتار فكر وسواسي مي شود مي كوشد در برابر آن مقاومت كند و آن را از خود دور سازد. اما اگر موفق به پرهيز از آن شود باز هم به فاصله كوتاهي گرفتار آن مي شود.

پس توصيه مي شود در صدد حل ريشه اي اين مسئله باشيد.

توصيه ها:
۱. كنترل چنين افكار مزاحم نيازمند تلاش مستمر و مداوم شماست و نبايد پنداشت كه با بيان يكي دو نكته همه چيز درست مي‏شود.

۲. خطور اينگونه افكار مزاحم در ذهنتان كه بدون اختيار به شما هجوم مي‏آورند، گناه محسوب نمي‏شود. بنابراين نگران آن نباشيد.

۳. معمولًا اين افكار به هنگام بيكاري به سراغ فرد مي‏آيد، سعي كنيد با يك برنامه‏ريزي دقيق و حساب شده تمام اوقات شبانه‏روزي خود را پر كنيد و هيچ‏گاه بيكار نباشيد. به مطالعه، نظافت اتاق، كمك به دوستان، ورزش و مشغول باشيد. و هر گاه بيكار شديدخود را به كاري مشغول سازيد.

۴. براي اوقات شبانه روز جدولي را تهيه كنيد و كارها و فعاليت هاي شبانه روزي خود را در آن يادداشت نموده و سعي كنيد برنامه اي تهيه نمائيد كه زمان خالي بودن فعاليت نداشته باشيد. برنامه تدوين شده بايد متناسب با توانايي هاي جسمي و رواني تان باشد (جدول خود كنترلي اسكينر مناسب است. شما مي توانيد اين جدول را در اينترنت جستجو نماييد).

۵. مطمئن باشيد وقتي به چيزي فكر مي‏كنيد به اين معنا نيست كه آن كار را انجام خواهيد داد مثلًا اگر در ذهن و قلبتان به فردي فحش مي‏دهيد، به اين معنا نيست كه آن جمله و كلام زشت و فحش را به زبان جاري خواهيد كرد. يعني فكر كردن درباره موضوعي الزاما به فعل و انجام آن منتهي نمي‏شود.

۶. در صورتي كه با رعايت توصيه هاي متخصصين درمانگر خود به چنين افكاري اهميت ندهيد مطمئن باشيد اگر تحمل كنيد. پس از چندي نهايتا آن را رها خواهيد كرد.

۷. هرگاه فكر مزاحم به سراغ شما آمد خود را مشغول كار ديگري كنيد و با ايجاد حواس‏پرتي از آن افكار مزاحم دوري كنيد.

۸. هرگاه اين فكر به سراغتان آمد و متوجه شديد، وسط افكار به خود بگوييد:«بس است ديگر» و بدين وسيله رشته افكار مزاحم را قطع كرده و به سراغ مطلبي ديگر خواهيد رفت.

۹. اگر احساس مي كنيد نمي توانيد يا در عمل نتوانستيد، موضوعات جايگزين را به جاي افكار مزاحم وسواسي خود قرار دهيد، كش نازكي را دور مچ دست خود ببنديد و هرگاه بدون اختيار افكار مزاحم به سراغتان آمد، آن كش را بكشيد و رها كنيد تا با احساس دردي كه روي مچ دستتان ايجاد مي شود، از آن فضاي رواني بيرون آئيد نا خودآگاه موضوع ذهني تان عوض خواهد شد.

۱۰. راهكارهاي فوق را حدود يك ماه به كار بگيريد. ضمن اينکه مي توانيد با شماره ۰۹۶۴۰۰ با ما در ارتباط باشيد.

موفق باشيد.

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎