دانلود مناجات شب لیلة الرغائب مهدی رسولی

شب لیلة الرغائب,لیلة الرغائب,مناجات شب لیلة الرغائب,مهدی رسولی,آواره و غمگین و دلخسته,,دانلود مداحی شب لیلة الرغائب,مناجات شب لیلة الرغائب, روضه شب لیلة الرغائب, اشعار شب لیلة الرغائب, متن شب لیلة الرغائب, مناجات ویژه شب لیلة الرغائب
مهدی رسولی

دانلود مناجات ویژه شب لیلة الرغائب مهدی رسولی آواره و غمگین و دلخسته

آواره و غمگین و دلخسته

با چشم تر با بغض با حسرت

راهش بده جایی نداره جز

یه گوشه از پایین هیئت

وقتی اسیر دست دنیایی

از زندگی دلخورشدن خوبه

بین مناجات شب جمعه

تو کنج هیئت پر شدن خوبه

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎