بی بی جان خانیم زینب ای جانان خانیم زینب محمود کریمی شب میلاد حضرت زینب

بی بی جان خانیم زینب ای جانان خانیم زینب سنه قوربان خانیم زینب محمود کریمی ولادت حضرت زینب کبری,مديحه و مولودی حضرت زينب,مولودی حضرت زینب,دانلود مولودی حضرت زینب,ولادت حضرت زینب,گلچین مولودی حضرت زینب,اشعار مولودی حضرت زینب,متن مولودی حضرت زینب,محمود کریمی مولودی حضرت زینب,میثم مطیعی مولودی حضرت زینب,مولودی ترکی حضرت زینب
محمود کریمی

بی بی جان خانیم زینب ای جانان خانیم زینب سنه قوربان خانیم زینب محمود کریمی شب ولادت حضرت زینب کبری (س) ۲ بهمن ۱۳۹۶ - سرود فوق زیبا

بی بی جان خانیم زینب

ای جانان خانیم زینب

سنه قوربان خانیم زینب

ای خانیم زینب ای خانیم زینب

تو دلم با اینکه چه آشوب

حالم خوبه حالم خوبه

دلداره به سینه می کوبه

حالم خوبه حالم خوبه

بی بی جان حاجتام آوردم

دست و پام گم کردم

مگه میشه دست خالی برگردم

بی بی جان خانیم زینب

ای جانان خانیم زینب

سنه قوربان خانیم زینب

ای خانیم زینب ای خانیم زینب

تو دلم با اینکه چه آشوب

حالم خوبه حالم خوبه

دلداره به سینه می کوبه

حالم خوبه حالم خوبه

بی بی جان حاجتام آوردم

دست و پام گم کردم

مگه میشه دست خالی برگردم

بی بی جان خانیم زینب

ای جانان خانیم زینب

سنه قوربان خانیم زینب

ای خانیم زینب ای خانیم زینب

خدای گذشت و ایثاره

پرستاره پرستاره پرستاره

دل عاشق

علمداره علمداره

بی بی جان تو همه دنیامی

تو همه دردامی

آئینه پر نور آقامی

مشکاتی خانیم زینب

مولاتی خانیم زینب

عرفاتی برکاتی سنواتی

خانیم زینب ای خانیم زینب

بی بی جان خانیم زینب

ای جانان خانیم زینب

سنه قوربان خانیم زینب

ای خانیم زینب ای خانیم زینب

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎