مشکلی در جایگاه های سوخت که شاید سراغ شما هم بیاید + فیلم

گاهی بنزین زدن در جایگاه های سوخت هم مشکلاتی به همراه دارد و یکی از این مشکلات حضور کارگران خطاکار است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎