تصویری از بازیگر مشهور طنز که از ایران مهاجرت کرد

یک نت ـ سلفی فلامک جنیدی و همسرش.بازیگر توانایی که سال هاست از کشورمان مهاجرت کرده و گهگاهی برای دیدار با عزیزان به وطن سر میزد.
فلامک جنیدی

یک نت ـ

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎