دزدی از یک فروشگاه با تانک! + فیلم

هنگامی که یک مرد روس با ممانعت فروشنده برای ورود به فروشگاهش مواجه شد، از پایگاه محلی ارتش یک تانک را به سرقت برد تا با آن به فروشگاه حمله کند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎