پسر اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد +عکس

یک نت ـ تصاویر پسر معاون اول رییس جمهور که به تازگی به خدمت سربازی اعزام شده است.
اسحاق جهانگیری
پسر اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد

یک نت ـ حسین جهانگیری فرزند اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به تازگی راهی خدمت سربازی شد. در تصاویر عکس اسحاق جهانگیری دیده می شود که در حال تراشیدن موهای پسرش قبل از اعزام به خدمت سربازی است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎