عطاری در زمان قاجار+ عکس

یک نت ـ عکسی از یک دکان عطاری در رشت که در زمان قاجار گرفته شده است.
عطاری
کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎