تمسخر آمدنیوز توسط مردم + فیلم

بعد از سوتی های پشت سرهم آمدنیوز، بسیاری از کاربران این کانال معاند را به تمسخر گرفتند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎