ارسال مواد مخدر با پیک موتوری

یک نت ـ کلانتری شهدا از کشف ۱.۵ کیلو تریاک که توسط پیک موتوری جا به جا می شد، خبر داد.
واد مخدر

یک نت ـ مهر نوشت:سرهنگ اسماعیل افشاری اقدم رییس کلانتری ۱۱۰ شهدا با بیان این مطلب گفت: با پیگیری های ماموران پلیس متوجه باندی شدیم که به فروش مواد مخدر در ظروف غذا اقدام می کردند. او گفت: فروش این مواد بعد از تماس با فروشنده، در پوشش پیک موتور اغذیه برای معتادان ارسال می شد و فروشنده با پیک موتوری و در قالب ظروف غذا، مواد مخدر را جا به جا می کرد. رئیس کلانتری شهدا گفت: با دستگیری متهم اصلی، ۱.۵ تریاک کشف و ضبط شد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎