وفات حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت باد.

یک نت ـ
حضرت فاطمه معصومه

یک نت ـ

کریمه ای و به در گاه تو گدا بسیار

و من مثال همیشه برای تو سربار

تو جلوه گاه حجابی تو از تبار کرم

تویی ملازم زهرا ملازمت مریم

وفات حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت باد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎