اولین ماشین پلیس‌های ایران (+تصاویر)

یک نت ـ از سال ۱۳۲۰ خودروهای آلمانی، انگلیسی و آمریکایی به خدمت شهربانی کل کشور درآمدند.
ماشین پلیس‌

 

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎