عکسی که منتخب سال خبرگزاری فرانسه شد

یک نت ـ اثر عکاس ایرانی از زلزله کرمانشاه که منتخب سال خبرگزاری فرانسه شد.
عکس

یک نت ـ عکس عطا طاهرکناره عکاس فرانس‌پرس از زلزله کرمانشاه در بین عکس‌های منتخب سال ۲۰۱۷ این خبرگزاری قرار گرفت.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎