Learn HTML with NeoPersia.org

نحوه جواب دختران قشقایی به خواستگار+ عکس

یک نت ـ دختران قوم قشقایی جواب خواستگاران خود را به صورت جالب و هنرمندانه می‌دهند.
خواستگار

یک نت ـ  هر قومیتی با شیوه مخصوص خود خواستگاری را برگزار می‌کند و خانواده عروس هم به شیوه خاصی جواب فرد مقابل خود را می‌دهد. این روزها همه قومیت‌ها رو به زندگی شهری آورده‌اند و دیگر سنت‌های قدیمی نقش کمرنگ تری در شیوه جواب خواستگار را دادن، دارند. یکی از این شیوه‌ها برای دختران قشقایی بود که جواب خواستگار خود را با هنر می‌دادند.

 

اگرجواب دختران بعد از خواستگاری مثبت بود، قالی با نقش شيری كه دمش روبه بالاست، می‌بافتند و براي فرد می‌فرستادند! دم پايين شير در قالی نشان دهنده جواب منفی بود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎