صف وام ازدواج کوتاهتر می شود

یک نت ـ مرگ در صف وام ازدواج!
ازدواج

یک نت ـ محسن ظریفیان این کارتون مربوط به وام ازدواج را در کانال نیشخط منتشرکرد. 

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎