برای نخستین بار یک زن رئیس جهاد کشاورزی شد

یک نت ـ برای نخستین بار در طول تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، یک مدیر زن به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی خانم فاطمه خمسه را به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب کرد.

خانم خمسه

یک نت ـ در حکم خانم خمسه آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعداد و توان نیروهای متخصصی
متعهد آن سازمان، اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت در استان و نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر بردارید.

یادآور می شود،خانم خمسه پیش از این مسئولیت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین را بر عهده داشته است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎