عذرخواهی و حلالیت طلبی علی کریمی برای رای به روحانی+عکس

یک نت ـ  عذرخواهی و حلالیت طلبی علی کریمی برای رای به روحانی

علی کریمی

یک نت ـ  عذرخواهی و حلالیت طلبی علی کریمی برای رای به روحانی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎