فیلم اخراج سروش رفیعی در دقیقه ۳

یک نت ـ رفیعی چگونه دقیقه ۳ از بازی اخراج شد / بازیکن تیم فوتبال الخور در دیدار تیمش مقابل العربی در دقیقه ۳ از بازی اخراج شد تا تیمش در نهایت ۳ بر صفر ببازد.

سروش رفیعی

یک نت ـ فیلم/رفیعی چگونه دقیقه ۳ از بازی اخراج شد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎