یا حسین باز به من بها دادی به اشک من صفا دادی میثم مطیعی تک شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

یا حسین باز به من بها دادی به اشک من صفا دادی مجلست اومدم میثم مطیعی,حاج میثم مطیعی,شب اول محرم ۹۶ میثم مطیعی,محرم ۹۶ میثم مطیعی,مداحي جديد میثم مطیعی,نوحه جديد میثم مطیعی,مداحي محرم میثم مطیعی,محرم ۹۶ محمود کريمي,مداحي جديد مطیعی,دانلود میثم مطیعی,مداحي صوتي میثم مطیعی

میثم مطیعی

یا حسین باز به من بها دادی به اشک من صفا دادی مجلست اومدم میثم مطیعی تک شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

یا حسین باز به من بها دادی به اشک من صفا دادی مجلست اومدم

پس هنوز امید داری که ساده میگذری گرچه خیلی بدم

یا حسین

یا حسین

من کجا لیاقت اقامه عزای تو

من کجا کشتی نجات روضه های تو

من کجا و حرم خیلی ممنونتم

خیلی مدیونتم

یاحسین

یاحسین

یاحسین عزیز فاطمه

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎