دخترم ولی میخام با مرد متاهل ازدواج کنم

یک نت ـ دختري ۳۶ساله هستم عاشق مردي شده ام که همسرو فرزند دارد.البته شروع ارتباط و پيشنهاد ازدواج از طرف ايشون بود، بعد ازمدتي من هم پذيرفتم که همشرشون بشم والان دلبسته اش شده ام .
الان براثرمشکلات، بهم رسيدنمون سخت شده وحالم خيلي بده آيا اصراربه ازدواج باايشون ازلحاظ شرعي و عرفي ودرنگاه خداوند اشکال دارد؟ لطفا راهنماييم کنيد

ازدواج

یک نت ـ  دختري ۳۶ساله هستم عاشق مردي شده ام که همسرو فرزند دارد.البته شروع ارتباط و پيشنهاد ازدواج از طرف ايشون بود، بعد ازمدتي من هم پذيرفتم که همشرشون بشم والان دلبسته اش شده ام .
الان براثرمشکلات، بهم رسيدنمون سخت شده وحالم خيلي بده آيا اصراربه ازدواج باايشون ازلحاظ شرعي و عرفي ودرنگاه خداوند اشکال دارد؟ لطفا راهنماييم کنيد

 

پاسخ

طبيعتا بخشي از نيازهاي جسمي و جنسي و رواني و معنوي و اجتماعي ما با ازدواج تأمين مي شود؛ ولي اگر بي گدار به آب بزنيم، اين نيازها ممكن است كوتاه مدت رفع شود، ولي چيزي نمي گذرد كه به جاي آن اضطراب و تعارض و سردرگمي قلب و ذهن را فرا مي گيريد.
براي ازدواج دوم اخلاق و باورهاي ديني و رسومات محلي و شخصيت مرد و خودتان و همسر و فرزندان او بسيار مهم است.  مرد نيز بايد بتواند واقعا از پس اقتصاد دو خانواده برآيد و انصاف را رعايت كند و هر دو زن تأكيد كنند كه مرد به كسي ظلمي نكند و عدالت را رعايت كند.
اگر مثلا زن اول بناي ناسازگاري بگذارد و اوقات تلخي و آبروريزي براي همگي ايجاد كند و مشاجرات ادامه يابد، طبیعتا شما رنگ و بوي آرامش در زندگی را نخواهید دید.

نكته:
دقت كنيد اين مرد زندگي خودش را دارد و با ارتباط با شما روز به روز ممكن است نسبت به همسرش سردتر و سردتر شود. بنابراين خدا را در نظر بگيريد كه به خاطر شما به همسرش بي توجه نشود.
از سويي ديگر اين را در نظر بگيريد كه وابستگي شما به دليل مجرد بودن و زن بودن و عاطفي بودن خيلي بيشتر است. بنابراين مراقب باشيد خويشتنداري خودتان را در اين ارتباط از دست ندهيد و بدون واقع بيني و توجه به پيامدها تصميمي نگيريد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎