خواستگار خوبی دارم ولی پدرم مخالفه

یک نت ـ ما خانواده اي هستيم در حال حاضر ۴ نفره.من و خواهرم و پدر و مادر.دوبرادر ويک خواهر ديگر دارم که ازدواج کردن. پدري دارم سختگير.
خرجي من و خواهر و مادرم رو هم برادرم تامين ميکنه
درحال حاضر ۲۴ساله هستم و ترم ۷دانشگاه
خواستگار خوبي دارم که ۵ ساله ايشون رو ميشناسم،مهندس هستن شغل دولتي دارن و خانواده ي مذهبي و خوبي هم هستن،ولي پدر من حاضر نميشه من ازدواج کنم و هر سري بهانه مياره،وضع زندگيه ما خوب نيست و منزلمون اصلا ظاهر خوبي نداره.من خرج تحصيلم رو خودم کار کردم و شهريه  دادم و کلا غير از خوراک خرجم با خودم هست.جهازم اون خواستگار قبول کرده که خودش تهيه کنه.ولي نميدونم چيکار کنم بابام راضي بشه روحيم خيلي خراب شده واعصابم به هم ريخته شده وافسردگي گرفتم.

خواستگار

یک نت ـ ما خانواده اي هستيم در حال حاضر ۴ نفره.من و خواهرم و پدر و مادر.دوبرادر ويک خواهر ديگر دارم که ازدواج کردن. پدري دارم سختگير.
خرجي من و خواهر و مادرم رو هم برادرم تامين ميکنه
درحال حاضر ۲۴ساله هستم و ترم ۷دانشگاه
خواستگار خوبي دارم که ۵ ساله ايشون رو ميشناسم،مهندس هستن شغل دولتي دارن و خانواده ي مذهبي و خوبي هم هستن،ولي پدر من حاضر نميشه من ازدواج کنم و هر سري بهانه مياره،وضع زندگيه ما خوب نيست و منزلمون اصلا ظاهر خوبي نداره.من خرج تحصيلم رو خودم کار کردم و شهريه  دادم و کلا غير از خوراک خرجم با خودم هست.جهازم اون خواستگار قبول کرده که خودش تهيه کنه.ولي نميدونم چيکار کنم بابام راضي بشه روحيم خيلي خراب شده واعصابم به هم ريخته شده وافسردگي گرفتم.
زندگي ما پر از تنش شده و دوست دارم دور باشم از اين زندگي،ولي نميدونم چيکار کنم که بابام راضي بشه ديگه خسته شدم.خواهرم و اينا هم از وقتي ازدواج کردن ارتباطشون با پدرم قطع شده.من دلم نميخواد چنين اتفاقي بيفته و بيشتر به اين فکر ميکنم که پس فردا من هوادار بابام باشم با اين همه ظلمي که در حقمون کرده بازم راضي به تنها گذاشتنش نميشم.حرف هيچ کسي رو هم قبول نميکنه وبارها واسطه جور کردم اما فايده نداشته.مرجع تقليد من آيه الله مکارم شيرازي هستن.

 

پاسخ:
با سلام و تشكر از اعتمادتان
بزرگوار خب بايد ديد سخن و منطق پدرتان چيست
ممكن است پدر و مادر كاري كنند كه از ديد و شرايط خودشان درست باشد ولي در واقع كاري درست نباشد ولي در عشق آنها به فرزندشان شك و شبهه اي نيست.
مسلما شما كه اهل تلاش و كار هستيد مي توانيد گليم خود را خيلي بهتر از دختران سربار خانواده از آب بيرون بكشيد ولي شايد چيزي كه شما براساس سن آن را نديده ايد و به آن فكر نكرده ايد سبب شده راحت درباره خواستگارتان تصميم بگيريد.
ولي به خاطر شغلم مي بينم دختراني كه با هزينه شوهر وارد زندگي شدند ولي عمري سركوفت مي خورند كه چيزي نداشتي يا اين شرايط را در خواب هم نمي ديدي. انسان مي تواند با شرايط دشوار زندگي كند ولي زخم زبان ها و سركوفت زدن ها و بي حرمتي ها را به راحتي نمي تواند تحمل كند و بپذيرد. وقتي با خانواده اي وصلت مي كنيد كه وضع مالي بسيار مرفه تري دارند حتي يك سفر ساده هم بخواهيد برويد اذيت مي شويد يكي ماشين و شرايط خوبي دارد و بهترين هتل ها يا مسافرخانه هاي مي خواهد برود ديگري مي خواهد با قناعت ومديريت مالي سفري برود كه هزينه اش سنگين نباشد.
براي صحبت كردن با پدرتان منطق ايشان را درك كنيد و از همان سو براي قانع كردن ايشان و رفع دغدغه هايش حركت كنيد
زماني كه آرامش دارد را براي اين گفتگو انتخاب كنيد
نبايد انتظار داشته باشيد با يك جلسه و دو جلسه زود به نتيجه برسيد. با مادرتان هم هماهنگي شويد تا در خلوت از نظر منطقي شما دفاع كند
براي دريافت مشاوره دقيق تر با بخش مشاوره تلفني ما تماس بگيريد ۰۹۶۴۰۰
دعا و توسل و صدقه فراموش نشود
 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎