مدتیه تحمل هیچ چیزی را ندارم؟

یک نت ـ مدتی است زود عصبی و ناراحت میشوم و تحمل هیچ چیزی را ندارم؟

عصبی

یک نت ـ مدتی است زود عصبی و ناراحت میشوم و تحمل هیچ چیزی را ندارم؟

 پاسخ:

 بهتر بود تاریخچه ای از زندگی خود و کیفيت رابطه خود با دیگران و موضوعاتی که باعث زودرنجی و تحریک پذیری شما شما می شود را به صورت جزیی مطرح می فرمودید. همچنین آمار زودرنجی و تحریک پذیری و رفتار بیرونی شما هنگام زود رنجی برای مشاور اهمیت دارد و در فراهم آوردن راهکارهای درمانی کمک خواهد کرد. اما برای کنترل و مدیریت زودرنجی و تحریک پذیری و یا به قول معروف زود از کوره در رفتن، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود که شما باید با دقت آن را مطالعه فرموده و در زندگی خود عملاً انجام داده و گزارش وضعیت روحی خود را هر روز ثبت کرده و هر هفته ذکر میزان بهتر شدنتان را به کارشناسان ارسال فرمایید، تا با اصلاح و تعامل با این مجموعه به تدریج وضعیت روانی بهتری داشته باشید:

۱- پرهیز از خود سرزنشی، شما باید این موضوع و مسأله را مانند یک بیماری جسمانی تلقی کنید شخصت انسانی خود را تحقیر نکنید زیرا این کار باعث کاهش اعتماد به نفس و عملکرد منفی در موقعیت های بعدی خواهد شد.

۲- نوشتن لیستی از نقاط مثبت خوبی ها و توانایی ها، از نگاه خود یا از نگاه دیگران و مرور روزانه.

۳- نادیده نگرفتن و بی ارزش نکردن نقاط مثبت خودتان فراموش نشود.
۴- تهیه لیستی از ضررها و آسیب هایی که به خاطر زودرنجی در خود یا دیگران ایجاد کرده اید. به طور مثال در بعضی از موقعیت ها حق با شما بوده ولی به دلیل زود رنجی حق به طرف مقابلی که آرام بوده داده شده و سعی کنید همراه با تاریخ و جزییات باشد.

۵- تهیه لیستی از مزایا و امتیازات مدیریت خشم و کنترل آن مثال: اگر بتونم خودمو کنترل کنم عذاب وجدان و احساس گناه بعد از تخلیه هیجانی به سراغم نمی آید.

۶- تغییر موقعیت فیزیکی و مکانی در ثانیه های اولیه: معمولا ما می توانیم در پله اول پرخاشگری، با خود آرامی و کنترل خویشتن و تغییر موقعیت مکانی آرامش خود را دوباره بازیابی کنیم اما هر چه این کار را به تأخیر بیاندازیم تسلط پرخاشگری و زود رنجی بر ما بیشتر می‌شود.

۷- پاداش دهی هنگام ایجاد یک موقعیت موفقیت آمیز انگیزه را برای رفتارهای مشابه بیشتر می کند بنابراین نادیده نگیرید.
۸- ورزش و تحرکات بدنی و تمرین تنفس عمیق ( حبس ۸ ثانیه ای نفس و رها سازی آن در ۸ ثانیه با کنترل خود) باعث کاهش تنش ها و اضطراب خواهد شد که می توان گفت که اضطراب ریشه زود رنجی است.

۹- پرهیز از خود سرزنشی هنگام تخلیه هیجانات منفی: شما با پرهیز از زیر سوال بردن شخصیت خودتان به خاطر آن رفتار جزیی با خود بگویید من نقاط مثبت زیادی دارم و سعی می کنم در موقعیت های بعدی بهتر عمل کنم.

۱۰- سعی کنید از قانون همه یا هیچ که نابود کننده انسانیت است پیروی نکنید این قانون می گوید یا تمام رفتار ها و گفتار های طرف مقابل باید به نفع و طبق میل من باشد و یا اینکه من باید اعتراض کنم.

۱۱- به هیچ وجه احساسات منفی خود را درون ریزی یا برون ریزی پرخاشگرانه نکنید؛ زیرا در روش اول دچار اضطراب و افسردگی شده و در روش دوم نگرش طرف مقابل را نسبت به خود خراب کرده اید روش سوم پیشنهادی این است که در فضای مناسب با لحن مناسب و محترمانه احساس ناراحتی خود را مثلا این طور مطرح کنید من از فلان کار یا رفتار شما احساس خوبی ندارم، دوست دارم دلایل شما را بشنوم و یا اینکه شما اگر به جای من بودید چیکار می کردید؟ و یا با صحبت های طنز، جواب طرف مقابل را بدهید.

۱۲- روحیه و روان شما دارای ارزش بالایي است به همین خاطر به خاطر رفتار بد دیگران خود را با ایجاد عصبانیت و تنفر تنبیه نکنید.

۱۳ – لذتی که در عفو است در انتقام نیست: شما به دلیل آگاهی بالا و معرفت بالایتان به هیچ وجه بد را با بد جواب ندهید، زیرا اگر این کار انجام شود فرقی با طرف مقابل ندارید. بنابراین از آنجا که گذشت و فدارکاری و بخشش، نشانه بزرگی و روش انبیاء در مقابل دشمنان است شما این کار را برای آرامش و لذت خودتان سرمشق زندگی قرار دهید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎