مداحی ترکی شهادت امام جعفر صادق نادر جوادی

شهادت امام صادق,مداحی ترکی شهادت امام جعفر صادق,نوحه شهادت امام جعفر صادق,نادر جوادی,شهادت امام جعفر صادق نادر جوادی,روضه ترکی امام صادق,نوحه آذری امام صادق,سینه زنی ترکی امام صادق

نادر جوادی

دانلود مداحی و نوحه ترکی شهادت امام جعفر صادق (ع) حاج نادر جوادی

رئیس مذهب و ایمان امام صادق دی نادر جوادی شهادت امام جعفر صادق - شعرخوانی

قرا گیون فاطمه اوغلونون عزاسیدی نادر جوادی شهادت امام جعفر صادق - نوحه سرایی

گدورم خرابه شامَ – شاه بیت و سینه زنی نادر جوادی شهادت امام جعفر صادق (ع)

حسین دوشوبدی مقتله – زمزمه بسیار زیبا جواد نادری شهادت امام جعفر صادق (ع)

ییخدی زهرا بالاسی توپراقه پیکان یاراسی جواد نادری شهادت امام جعفر صادق (ع) - سینه زنی

ای پاره پاره پیکر حسینیم جواد نادری شهادت امام جعفر صادق (ع) - سینه زنی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎