در دانشگاه به دختری علاقه مند شدم

یک نت ـ من پسري ۲۰ساله هستم دانشجو ام و در دانشگاه به دختري علاقه مند شدم ولي به دليل خجالتي بودن نمي توانم به او بگويم وهم رشته نيستيم از شما خواهش مي کنم منو راهنمايي بکنيد؟؟

علاقه

یک نت ـ من پسري ۲۰ساله هستم دانشجو ام و در دانشگاه به دختري علاقه مند شدم ولي به دليل خجالتي بودن نمي توانم به او بگويم وهم رشته نيستيم از شما خواهش مي کنم منو راهنمايي بکنيد؟؟

پاسخ:

با سلام و تحیت

ازدواج موفق در گرو شرایط لازم و از جملخ سن مناسب است. به نظر می رسد سن شما مناسب ازدواج نیست. به هر حال در صورتی که در تصمیم خود اصرار دارید لازم است به صورت رسمی از وی خواستگاری کنید. این امر مستلزم این است که ابتدا نظر و موافقت خانواده خود را جلب کنید. بنابراین از مادر یا خواهر خود بخواهید موضوع را پیگیری کند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎