آيا برای نذر کردن حتما بايد به زبون بياريم که چه نذری می کنیم؟

یک نت ـ براي نذر کردن، حتما بايد به زبون بياريم که چه نذري ميکنيم؟ اگه به زبون نياريم تکليف چيه؟

نذر

یک نت ـ آيا براي نذر کردن، حتما بايد به زبون بياريم که چه نذري ميکنيم؟ اگه به زبون نياريم تکليف چيه؟

آيت الله مکارم شيرازي

پاسخ:

اگر کلمه نذر یا خدا را برزبان جاری کنید واجب است که به نذر خود عمل کنید.

اگر چیزی بر زبان جاری نشود وفقط خطورات ذهنی وفکر باشد تکلیف آور نیست.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎