آیا ميتوان در سجده علاوه بر ذکر سجده دعا يا توسل به ائمه را انجام داد؟

یک نت ـ ميتوان در سجده علاوه بر ذکر سجده دعا يا توسل به ائمه را انجام داد ؟شبيه به قنوت انجام هر دعايي بلامانع است ؟

سجده

یک نت ـ ميتوان در سجده علاوه بر ذکر سجده دعا يا توسل به ائمه را انجام داد ؟شبيه به قنوت انجام هر دعايي بلامانع است ؟

پاسخ:

خواندن دعایی که خطاب به خداوند باشد درنماز اشکال ندارد

اما خواندن دعا که خطاب به غیر خداوند باشد جایز نیست

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید