آيا سحر وجادو واقعيت دارد؟

یک نت ـ آيا سحر وجادو واقعيت دارد؟ اگرواقعيت داردچگونه بايد باطل کرد؟ باطل سحر۸متري صحت داره ؟ ازکجابايد تهيه کرد؟

سحر وجادو

یک نت ـ آيا سحر وجادو واقعيت دارد؟

اگرواقعيت داردچگونه بايد باطل کرد؟

باطل سحر۸متري صحت داره ؟ ازکجابايد تهيه کرد؟

پاسخ:

سحر و جادو واقعیت دارد. قرآن وجود آن را تأیید کرده، ولی سحر و جادو که حرام و در حکم کفر است، از دست هر کس بر نمی آید. بسیاری از چیزهایی را که جادو و جنبل می نامیم، القاهای روحی و روانی است که به جهت پذیرش ما، تأثیرگذار شده است. ما می توانیم با اتکاء به خدا و با پناه بردن به او، از تأثیرهای روحی و روانی در امان باشیم.

سنت حاکم بر جهان، قانون عمومي اسباب و مسببات يا همان علت و معلول است. خداوند جهان را آفريده و آن را بر اساس قانون علت و معلول نظام داده است. اين نظام را بر همه اجزاي هستي حاکم کرده و اراده اش بر اين است که همه چيز از اين مجرا، يعني از طريق علت خودش و با نظم و نظام به وجود آيد و دوام يابد و از بين برود.

اما این که می گویند بخت فلان کس را بسته یا محبت فلان زن را از دل شوهرخارج کرده اند و ...، این ها بیش تر همان القاهای روحی و روانی است که ما با پذیرفتن آن ها به القا کنندگان میدان می دهیم. گاهی هم به افراد بی صلاحیت مراجعه کرده و با گرفتن دعاها و دستور عمل های غیر معتبر، به ترویج خرافات دامن می زنیم؛ در حالی که اصل مطلب، توهم و خیال بوده و واقعیت خارجی ندارد.

کسی نمی تواند بخت دیگری را ببندد و روند زندگی او را تغییر دهد. این ها همان دمنده در گره ها [النفاثات فی العقد] هستند که با القاهای شیطانی خود و پذیرش ساده لوحانه ما، به اهداف شوم خود می رسند. راه مقابله با این ها هم فقط ایمان و توکل و پناه بردن به خدا و توسل و تضرع به درگاه خدا و اولیای او است تا به اطمینان قلب برسیم، با مشکلات درافتیم، آن ها را حل کنیم، از سختی ها نهراسیم و شکسته نشویم؛ بلکه با تحمل و تدبیر، آن ها را به شادی تبدیل کنیم.
می توانید برای در امان ماندن از این امور، سوره مبارکه صافات، چهار قل، آیة الکرسی و دعای هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید.

سحر ۸ متری خیر معتبر نیست.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎