تحمل خيانت های شوهرم را ندارم

یک نت ـ تمام خرج خانه همچنين خرج سه تا بچه را خودم بايد بدهم و هر چيزي براي خانه مي گيرد پولش را از من مي گيرد تمام اينها به کنار اما تحمل خيانت هايش را ندارم

خيانت

یک نت ـ من خودم حقوق بگير هستم و شوهرم هم حقوق بگير است در اوايل زندگيمان حقوقم را کامل مي گرفت و به زور خرجي به من مداد چند سال  است که حقوقم دست خودم است اما تمام خرج خانه همچنين خرج سه تا بچه را خودم بايد بدهم و هر چيزي براي خانه مي گيرد پولش را از من مي گيرد تمام اينها به کنار اما تحمل خيانت هايش را ندارم از نظر روحي خيلي  حالم بد مي شود پيش مشاور هم رفتيم با خودش هم در اين رابطه حرف زدم هر بار که موچش را ميگرفتم کلي عذر خواهي مي کرد و قول مي داد که طرف اين کارها مرود بسيار رفيق بار است تنها دلخوشي من دعاها قرآن و تسبيح شده نميدانم چه کنم واقعا خسته شدنمان فکر و ذکر نفرين کردن به او شده آيا راهي وجود دارد   ؟

پاسخ:

با سلام، ناراحتی زیادی را تحمل کردید.

اغلب مردها دوست دارند در تمامی زمینه ها از همسرشان یک سر و گردن بالاتر باشند و تکیه گاه همسرشان باشند، مثلا به لحاظ جسمی، به لحاظ مالی و ... . به نظر می رسد با توجه به اینکه شما درآمد داشته اید، همسرتان از این جهت احساس تکیه گاه بودن نمی کرده است، از این رو تلاش کرده است که توان مالی شما را کاهش دهد، تا احساس تکیه گاه بودن را بدست آورد. شاید یکی از عوامل لغزش او در روابط فرازناشویی نیز همین باشد. از این رو بایستی بررسی کنید که چطور احساس تکیه گاه بودن را در همسرتان ایجاد کنید. مثلا از تواناییهای او نقشی که در زندگی و خوشبختی شما داشته است تعریف کنید، از خوبی های پدر، برای بچه ها تعریف کنید. (اینکه شما و بچه ها یک تیم باشید و پدر احساس طرد شدگی داشته باشد، زمینه ساز انحرافش میشود.

درباره هزینه های مالی، با ایشان مشورت کنید، به گونه ای که احساس کند بدون تصمیم ایشان، شما قدرت تصمیم گیری ندارید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎