آیا حنای مشکی برای وضو و غسل اشکال دارد؟

یک نت ـ حناهاي مشکي رنگ که اخيرا وارد بازار شده و پاکستاني هست و براي طراحي استفاده ميشه جرم داره و براي وضو و غسل مشکل ايجاد ميکنه؟چون مثل رنگه که ميره داخل پوست و رنگيش هم موجوده که اگر با ليف محکم کشيده بشه پاک ميشه

حنای مشکی

یک نت ـ حناهاي مشکي رنگ که اخيرا وارد بازار شده و پاکستاني هست و براي طراحي استفاده ميشه جرم داره و براي وضو و غسل مشکل ايجاد ميکنه؟چون مثل رنگه که ميره داخل پوست و رنگيش هم موجوده که اگر با ليف محکم کشيده بشه پاک ميشه

پاسخ:

تشخیص با خودتان اگر جرم داشته باشد ومانع از رسیدن آب باشدباید برطرف شود واگر جرم ندارد  اشکال ندارد

 مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

دیدگاه‌ها

سلام از کجا بدانیم که جرم دارد یا نه؟

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎