دوستم خيلي درحق من بدی کرد

یک نت ـ دوستم خيلي درحق من بدی کرد حتي چند بارمانع اومدن خواستگارام شد دوستم تازگي نامزدکرده اونم باپسري که ازهرنظرخيلي ارخودش سرتره ازلحاظ ظاهرتحصيلات خانواده ماديات

دوست

یک نت ـ مشکل من دررابطه بادوستمه

اين دوستم خيلي درحق من بدی کرد

حتي چند بارمانع اومدن خواستگارام شد

دوستم تازگي نامزدکرده اونم باپسري که ازهرنظرخيلي ارخودش سرتره ازلحاظ ظاهرتحصيلات خانواده ماديات

درهيچ نظري همشان نيستن ازدواجش بااين پسرباعث حيرت همه شده که چطورهمچين کسي بااين ازدواج کرده

يه دخترروستايي باپسري شهري که ازهرنظرسرتره

دختروپسرهردو31سالشونه دختره تحصيلاتش ديپلم پسره ليسانس داره

اين قضيه باعث شده خيلي ناراحت بشم هم ازاين لحاظ که چرابااين همه بدي وبهم زدن ازدواج ونامزدي بقيه اينجورموقعيتي قسمتش بشه

من بيشترازاين ناراحتم بااين وجودانتخاب ازدواج براي من سخت شده چون نميتونم هرکسي وانتخاب کنم انتظارم بالارفته

چون ميدونم همچين موردي برامن پيش نمياد

ممکنه مجبوربشم مجردبمونم چون نميتونم کسي وبپذيرم که پايينترازنامزددوستم باشه
ممنون  
ميشم راهنمايي کنيد

پاسخ:

هر چند از شرایط بوجود امده ناراحت هستید اما این وضعیت بیانگر گرفتاری شما به حسادت است!

اولا توجه داشته باشید که شما از اینده زندگی کسی خبر ندارید، ممکن است خدای ناخواسته ایشان در زندگی خود خوشبخت نشوند.

و ثانیا باید تلاش کنید خود را از دام حسادت رها کنید زیرا نه تنها ضرری به دوستتان نمی زند که آرامش را از شما سلب می کند.

بنابراین فکر نمی کنید با این شرایط به خود ظلمی بیشتر از انکه دوستتان در حق شما کرده، خود در حق خویش می کنید؟

سعی کنید بجای خیره شدن به داشته های دیگران به آنچه که خود از ان برخوردار هستید نگاه کنید و شکر ان را بجا اورید.

مقایسه کردن خود با دوستتان هم شادی را از شما می گیرد و هم فرصتهای پیش رو را. ایا قرار است همه با افرادی در یک سطح ازدواج کنند؟ ایا این منطقی است که چون ایشان با فردی بالاتر از خود ازدواج کرده اند شما نیز به کمتر از ایشان راضی نشوید؟

آیا فکر نمی کنید شما فقط ظاهر را دیده اید که این اقا مثلا لیسانس است و....؟ آیا احساس خوشبختی به این چیزها است یا اینکه شخص مقابل یعنی همسر انسان دارای شخصیت و انسانیت باشد؟

توجه کنید که راز خوشبختی زوجین در پول، تیپ، مدرک و... نیست بلکه به میزان رشدیافتگی عقلی، عاطفی و نیز تناسب میان آنها است.

تصمیم بگیرید با خود لجاجت نکنید، برای خوشبختی دوست خود دعا کنید تا در پرتو این خیرخواهی خود شما نیز به آرامش دست یابید. امتحان این مسیر ضرری ندارد!

موفق باشید

افزودن یک دیدگاه جدید