دعایی برای شوهرم میخوام که به زن های دیگه نظر نداشته باشه

یک نت ـ دعايي ميخاستم دررابطه با اينکه شوهرم به زن های ديگرنظر و توجه نداشته باشد و فقط من را دوست داشته باشد؟

دعا
قشم

یک نت ـ دعايي ميخاستم دررابطه با اينکه شوهرم به زن های ديگرنظر و توجه نداشته باشد و فقط من را دوست داشته باشد؟

پاسخ:

با سلام و احترام

خواهر محترم اين مسائل علاوه بر دعا نياز به پيشگيري و دارو هم دارد. در كل راهكارهاي زير را به كار بگيريد و با ظرافت هنرمندي اجرا كنيد:

۱- از نظر تمكين و آراستگي در حد مشروع برايش كم نگذاريد.

۲- ارتباط خود را با اقوام با نشاط و معنوي بيشتر كنيد و با خانواده هاي بي قيد در حد صله رحم ارتباط سطحي داشته باشيد و يا اگر آسيب هاي اين ارتباط زياد است صله رحم را غيرحضوري مثلا تلفني و تلگرامي انجام دهيد.

۳- اگر در منزل ماهواره داريد و يا زمينه استفاده از سايت هاي اينترني غيراخلاقي فراهم است با ظرافت جايگزين مناسب قرار دهيد.

۴- قرآن مي فرمايد نماز انسان را از زشتي باز مي دارد. بنابراين فرهنگ نماز با آدابش و حضور قلب را در منزل فراهم كنيد. گاهي با هم به مساجد و امام زاده هاي با نشاط برويد.

۵- شوهرتان را تشويق كنيد شبهات ديني اش را با كمك از كارشناسان حضوري و سايت ها و كانال ها و مراكز معتبر رفع كنند.

۶- با قرآن انس داشته باشيد. آيت الكرسي و چهار قل را زياد بخوانيد. براي دفع بلاها و زياد شدن آرامش تان صدقه بدهيد و دعا كنيد. دعاهاي مفاتيح الجنان براي رسيدن به خواسته است برخي عمومي است و برخي مخصوص مشكل. مثلا وقتي شما دعا مي خوانيد براي رفع نگراني و غم ها شامل هر مشكلي مي شود. البته خداوند دست ما را در دعا باز گذاشته است و مي توانيم به زبان خود خيلي راحت و خودماني با خداوند و ائمه گفتگو كنيم و درخواست خود را بخواهيم.

۷- قرآن مي فرمايد بسياري از گمان ها گناه است مراقب باشيد خداي ناكرده به شوهرتان بدگمان نباشيد چون مردان بصري هستند و گاهي ناخواسته در مسير راه اين طرف و ان طرف نگاه مي كنند. چون تونلي مي بينند و دامنه ديدشان مثل خانم ها وسيع نيست براي ديدن اطراف سر را هم كمي منحرف مي كنند بارها تجربه كرده ايد همسرتان مي رود سر يخچال چيزي كه نزديك است را نمي بينيد يا جوراب در دسترش را نمي بينيد ولي شما راحت تر مي بينيد.

۸- اگر واقعا اگر چشم چراني است با توجه به شرايط و آرامش او امر به معروف گفتاري كنيد وقتي زمينه پذيرش ندارند به ايشان تذكر ندهيد ولي با حالات چهره و سكوت و نگاه بفهمانيد كه اين رفتارش را دوست نداريد و ناراضي هستيد.

۹- هرگز براي تنبيه او از قطع كردن و سرد كردن تمكين استفاده نكنيد. اين كار سبب انحراف بيشتر او مي شود مي دانم سخت است ولي با خداوند معامله كنيد كه پرسود است. نيز براي رفتار بد او از كل شخصيت او نبايد بدتان بيايد دقت كنيد نقاط قوت و صفات مثبت شوهرتان منبع مهمي براي تحول اخلاقي است از اين صفات غفلت نكنبد.

۱۰- شرح زندگي عرفا مثل مرحوم نخودكي و بهجت و بهاءالديني و شيخ رجبعلي خياط ( كه  شروع مقامات عرفانيش با كنترل چشم و هوس بود) را در منزل بخوانيد البته كم و پيوسته طوري كه خسته كننده و ملال اور نباشد

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎