دانلود مداحی جدید میثم مطیعی الله اکبر مردان خدا بسم الله درباره حادثه تروریستی تهران

دانلود مداحی جدید میثم مطیعی الله اکبر بسم الله الله اکبر ای اهل وفا بسم الله درباره ترور تروریستی تهران رمضان ۹۶ میثم مطیعی

میثم مطیعی الله اکبر بسم الله

دانلود مداحی جدید میثم مطیعی الله اکبر بسم الله درباره ترور تروریستی تهران

الله اکبر مردان خدا بسم الله

الله اکبر ای اهل وفا بسم الله

آرامش این دریارو

کی سنگ جفا گیرد

آرامش خود را ایران

از یاد خدا گیرد

ما مرد مردیم

اهل نبردیم

ما را زچه میترسانی

الله اکبر مردان خدا بسم الله

الله اکبر ای اهل وفا بسم الله

باید ره دشمن بستن

در شام بلا یاران

بنگر که گواه هست اینک

این زخم تن تهران

دشمن بداند پیدا کندش تیغ ما

هر جا که باشد حتی به ریاض و حیفا

الله اکبر مردان خدا بسم الله

الله اکبر ای اهل وفا بسم الله

فرمان بدهد گر رهبر

هنگامه شود برپا

این فتنه و غوغا را

تاوان دهد امریکا

مرگت رسیده

بنگر که حریف اینک کیست

ما گفته بودیم

دوران بزن در رو نیست

الله اکبر مردان خدا بسم الله

الله اکبر ای اهل وفا بسم الله

دیدگاه‌ها

عالییییی
  • +۱۱
  • -۶

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎