شوهرم بهم کم محلی ميکنه

یک نت ـ شوهرم بهم کم محلی ميکنه وقتي از دستش ناراحت ميشم اصلا براش مهم نيس تاوقتي من باهاش قهرباشم اونم با من حرف نميزنه تا خودم دوباره مجبور ميشم باهاش اشتي کنم

کم محلی

یک نت ـ شوهرم بهم کم محلي ميکنه وقتي از دستش ناراحت ميشم اصلا براش مهم نيس تاوقتي من باهاش قهرباشم اونم با من حرف نميزنه تا خودم دوباره مجبور ميشم باهاش اشتي کنم

دلم داره از زندگيم سرد ميشه ولي زندگي و شوهرمم خيلي دوس دارم چيکار بايد بکنم

پاسخ:

قهر ابزار مناسبی نیست و می تواند رابطه را مختل کند. بهتر است با گفتگو و فراگیری مهارتهای ارتباطی و البته بهره گیری از تجارب گذشته، توقعات و انتظارات اصلی و اساسی یکدیگر را کشف کنید. حساسیتهای یکدیگر را کشف و گلایه های متقابل را جدی بگیرید.

سعی کنید موقعیتهایی که باعث ارتقاء رابطه و صمیمت می شود را تقویت و موقعیتهایی که رابطه را به مخاطره می اندازد را کاهش دهید.

اگر اهل مطالعه باشید، مطالعه کتابهای  مهارت گفتگو میان همسران  و  مهارت حل تعارض میان همسران  نوشته زهره شیری، انتشارات بهزیستی، پیشنهاد می شود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎