پدر مادرم با انتخاب من برای همسر آينده مشکل دارند

یک نت ـ پسري ۲۵ ساله هستم که پدرمادرم با انتخاب من براي همسر آينده مشکل دارند و دخترهايي که ملاک من براي همسري نيس انتخاب ميکنن و هيچ جوري راضي نميشن که خودم انتخاب کنم من چيکارکنم راهنماييم کنيد؟

همسر آينده

یک نت ـ پسري ۲۵ ساله هستم که پدرمادرم با انتخاب من براي همسر آينده مشکل دارند و دخترهايي که ملاک من براي همسري نيس انتخاب ميکنن و هيچ جوري راضي نميشن که خودم انتخاب کنم من چيکارکنم راهنماييم کنيد؟

پاسخ:

طبیعی است که والدین به عنوان دلسوزترین افراد در زندگی هر فردی این حق را دارند که نگران اینده فرزند خود باشند و خوشبختی وی را ارزوی خود بدانند. از انجائی که ازدواج از مهمترین و سرنوشت سازترین اتفاقات زندگی هر فردی است بنابراین حساسیت والدین قابل درک است، با این وجود باید پذیرفت که انتخاب و گزینش نهایی با پسر و دختر است و والدین می بایست از تحمیل نظر خود به فرزندان خودداری کنند.

تحمیل نظر به فرزندان می تواند مصداق ازدواج تحمیلی باشد و ازدواجهای تحمیلی نیز معمولا منجر به شکست می شوند.

بنابراین با حفظ احرتام والدین بهتر نیاز است که همچنان به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه هایی نظیر بستگان، روحانی محل، مشاور و...با آنها گفتگو کنید تا تصمیم نهایی را به خود شما واگذار کنند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎