سن خواستگار دخترم زیاد است

یک نت ـ دختري دارم ۲۲ ساله خواستگاري دارد که از همه نظرخوب هست ايماني تحصيلي خانواده گي وغيره فقط سنش ۳۵ سال هست اين فاصله ي سني درد سر ساز نيست.با توجه به اينکه فرد موجهي هست

خواستگار

یک نت ـ من دختري دارم ۲۲ ساله .خواستگاري دارد که از همه نظرخوب هست ايماني تحصيلي خانواده گي وغيره فقط سنش ۳۵ سال هست اين فاصله ي سني درد سر ساز نيست.با توجه به اينکه فرد موجهي هست

پاسخ:

سلام بر شما

متخصصان امر ازدواج اعتقاد دارند تفاوت سني ۵-۷ سال خوب است ولي با اين حال نمي توان نسخه واحدي براي اين گروه پيچيد. و زوج ها بايد به تناسب ها و تفاوت هاي ديگر هم توجه كنند.

وقتي سن آقا بيشتر حد مزبور مي شود به احتمال قوي منبع مشكلاتي مي شود مانند

- مرد زودتر به سن پيري مي رسد و نشاط كافي براي همسرش را ندارد.

- مرد خود را فردي پخته و باتجربه مي داند و زن احساس كوچك شدن يا بودن مي كند و تصور مي كند شوهرش او را مثل فرزند يا شاگرد خود مي داند.

- با تفاوت سني زياد همسران، معمولا هم انديشي و هم فكري جايش را به استبداد مي دهد.

- معمولا كسي كه سن پايين دارد بايد خودش را تغيير دهد.

- وقتي سن  زن و شوهر، ۳۰ بالاتر باشد اختلافات زياد سني كمتر خود را نشان مي دهد.

- افراد كه حساس هستند و نظرشان مستقل نيست با نگاه ديگران زود احساس نارضايتي از همسر خود خواهند داشت كه چرا با پيرمرد ازدواج كردم يا چرا همسرم بچه است و...

تذكر:

به حال ازدواج با تفاوت سني ۱۲ سال ريسك دارد اين هم در سن شما. بهتر است از اين ازدواج منصرف شويد و گرنه بدون بررسي و نظر مشاور ازدواج حاذق با حضور دو نفرتان هيچ اقدامي نكنيد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎