آخرین عملیات شهید بهنام میرزاخانی +فیلم

فیلم آخرین عملیات شهید بهنام میرزاخانی / همکاران شهید بهنام میرزاخانی در گفت‌وگو با دوربین فارس از آخرین ماموریت این شهید قهرمان می‌گویند.

فیلم/ آخرین عملیات شهید بهنام میرزاخانی به روایت همکارانش

دیدگاه‌ها

سوختی وآتش زدی به قلب ملتت چگونه می توان غم تو را فراموش کرد عزیزم هر صبح در خلوتی برایت گریه می کنم تا ملتم سرزنده باشند ندانند بر ما چه گذشت قهرمان آتشنشان ، شهید بهنام میرزاخانی و۱۵ آتشنشان دیگر جهت نجات جان هموطنان در حادثه پلاسکو جان خود را نثار کردند . شهیدان در بهترین لحظات زندگی خویش با پرواز به سوی معبودشان ودل بریدن از همه ی تعلقات دنیوی ،درس عاشقی به ما آموختند وبا معامله با حق تعالی ،جاودانگی را برای خود به ثبت رساندند ودر راستای تحقق آرمانهای شهیدان و امام شهیدان دعوت حق را لبیک گفتند خداوند را شکر می گوییم و قدر شناس نعمات بی پایانش هستیم. از ابراز لطف وهمدردی ملت ایران، همشهریان، مخصوصا همکاران عزیز و محترم که موجبات تسلی دل بازماندگان شهید شدندتشکر وقدردانی می نمایم. دایی بهنام امیرعلی کزازی
  • +۱۱
  • -۱۳
سوختی وآتش زدی به قلب ملتت چگونه می توان غم تو را فراموش کرد عزیزم هر صبح در خلوتی برایت گریه می کنم تا ملتم سرزنده باشند ندانند بر ما چه گذشت قهرمان آتشنشان ، شهید بهنام میرزاخانی و۱۵ آتشنشان دیگر جهت نجات جان هموطنان در حادثه پلاسکو جان خود را نثار کردند . شهیدان در بهترین لحظات زندگی خویش با پرواز به سوی معبودشان ودل بریدن از همه ی تعلقات دنیوی ،درس عاشقی به ما آموختند وبا معامله با حق تعالی ،جاودانگی را برای خود به ثبت رساندند ودر راستای تحقق آرمانهای شهیدان و امام شهیدان دعوت حق را لبیک گفتند خداوند را شکر می گوییم و قدر شناس نعمات بی پایانش هستیم. از ابراز لطف وهمدردی ملت ایران، همشهریان، مخصوصا همکاران عزیز و محترم که موجبات تسلی دل بازماندگان شهید شدندتشکر وقدردانی می نمایم. دایی بهنام امیرعلی کزازی
  • +۱۲
  • -۱۵
سوختی وآتش زدی به قلب ملتت چگونه می توان غم تو را فراموش کرد عزیزم هر صبح در خلوتی برایت گریه می کنم تا ملتم سرزنده باشند ندانند بر ما چه گذشت قهرمان آتشنشان ، شهید بهنام میرزاخانی و۱۵ آتشنشان دیگر جهت نجات جان هموطنان در حادثه پلاسکو جان خود را نثار کردند . شهیدان در بهترین لحظات زندگی خویش با پرواز به سوی معبودشان ودل بریدن از همه ی تعلقات دنیوی ،درس عاشقی به ما آموختند وبا معامله با حق تعالی ،جاودانگی را برای خود به ثبت رساندند ودر راستای تحقق آرمانهای شهیدان و امام شهیدان دعوت حق را لبیک گفتند خداوند را شکر می گوییم و قدر شناس نعمات بی پایانش هستیم. از ابراز لطف وهمدردی ملت ایران، همشهریان، مخصوصا همکاران عزیز و محترم که موجبات تسلی دل بازماندگان شهید شدندتشکر وقدردانی می نمایم. دایی بهنام امیرعلی کزازی
  • +۱۵
  • -۱۳

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎