حادثه پلاسکو از نگاهی دیگر در گزارش ۲۰:۳۰ +فیلم

فیلم حادثه پلاسکو از نگاهی دیگر در گزارش۲۰:۳۰ / بخش خبری ۲۰:۳۰ گزارشی از حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو پخش کرد.

فیلم/ حادثه پلاسکو از نگاهی دیگر در گزارش ۲۰:۳۰

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎